EURIBOR 360

del 22/01/2018

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,33%
6 mesi -0,28%
12 mesi -0,19%

EURIRS

del 19/01/2018

Tasso Valore
5 anni 0,37%
10 anni 0,99%
15 anni 1,34%
20 anni 1,50%
25 anni 1,55%
30 anni 1,56%