EURIBOR 360

del 24/04/2018

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,33%
6 mesi -0,27%
12 mesi -0,19%

EURIRS

del 23/04/2018

Tasso Valore
5 anni 0,43%
10 anni 1,05%
15 anni 1,38%
20 anni 1,52%
25 anni 1,56%
30 anni 1,56%