EURIBOR 360

del 20/10/2017

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,33%
6 mesi -0,27%
12 mesi -0,18%

EURIRS

del 20/10/2017

Tasso Valore
5 anni 0,25%
10 anni 0,90%
15 anni 1,30%
20 anni 1,49%
25 anni 1,56%
30 anni 1,60%