EURIBOR 360

del 17/08/2018

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,32%
6 mesi -0,27%
12 mesi -0,17%

EURIRS

del 17/08/2018

Tasso Valore
5 anni 0,26%
10 anni 0,87%
15 anni 1,24%
20 anni 1,39%
25 anni 1,46%
30 anni 1,46%