EURIBOR 360

del 20/06/2018

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,32%
6 mesi -0,27%
12 mesi -0,18%

EURIRS

del 20/06/2018

Tasso Valore
5 anni 0,27%
10 anni 0,91%
15 anni 1,29%
20 anni 1,45%
25 anni 1,51%
30 anni 1,53%