Tassi Oggi
  • EURIBOR [22/01/2018] 1 Mese -0.37    3 Mesi -0.33    6 Mesi -0.28    1 Anno -0.19   
  • EURIRS [19/01/2018] 5 Anni 0.37   10 Anni 0.99   15 Anni 1.34   20 Anni 1.50   25 Anni 1.55   30 Anni 1.56   

Tassi Storici Euribor

  • 2018
anno

Media Mensile

EURIBOR GEN
1 Mese -0.37
3 Mesi -0.33
6 Mesi -0.27
12 Mesi -0.19
EURIBOR GEN
1 Mese -0.37
3 Mesi -0.33
6 Mesi -0.27
12 Mesi -0.19

Tutti i giorni

EURIBOR 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi 12 Mesi
01/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
02/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
03/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
04/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
05/01 -0.37 -0.33 -0.27 0.01
08/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
09/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
10/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
11/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
12/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
15/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
16/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
17/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
18/01 -0.37 -0.33 -0.27 -0.19
19/01 -0.37 -0.33 -0.28 -0.19
22/01 -0.37 -0.33 -0.28 -0.19

CALCOLA IL TUO MUTUO