EURIBOR 360

del 28/06/2017

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,33%
6 mesi -0,27%
12 mesi -0,16%

EURIRS

del 28/06/2017

Tasso Valore
5 anni 0,23%
10 anni 0,83%
15 anni 1,23%
20 anni 1,38%
25 anni 1,44%
30 anni 1,47%