EURIBOR 360

del 16/08/2017

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,33%
6 mesi -0,27%
12 mesi -0,16%

EURIRS

del 14/08/2017

Tasso Valore
5 anni 0,21%
10 anni 0,85%
15 anni 1,25%
20 anni 1,42%
25 anni 1,48%
30 anni 1,51%